شهردار رم از شروع پروژه دلاروما خبر داد

ویرجینیا راجی شهردار شهر رم در رابطه با استادیوم دلاروما به رادیو رادیو گفت :”ما حکم نهایی را ابلاغ کرده ایم.ما پروژه را به دقت بررسی کردیم و اکنون موضوع مهم مربوط به بخش خدمات عمومی است.”

“همه ما در تلاش هستیم تا این توافق زود تر نهایی شود. به محض دستیابی به توافق، پروژه شروع خواهد شد.”