فونسکا : قرعه خوبی به ما خورد

فونسکا بعد از قرعه کشی مصاحبه‌ کرد، او معتقد است که قرعه خوبی است و منتظر دربی زودهنگام است.
فونسکا به رما تی وی گفت :”بنظر من برنامه بازی هایمان خوب است، زیرا این فرصت را به ما می دهد که سه بازی اول را در المپیکو انجام می دهیم و یکی از این بازی ها دربی دلاکاپیتاله است. ”
“من بی‌صبرانه منتظر آغاز رقابت‌ها و بازی مقابل هوادارانمان هستم، مطمئنم آن‌ها در کنار ما خواهند بود.”
“ما از اهمیت این دربی برای شهر آگاه هستیم، اما دربی رم شور و انگیزه مضاعفی را به بازیکنان می دهد،زیرا این بازی شور و اشتیاق زیادی را به همراه دارد .”
“من معتقدم مواجه شدن با یوونتوس در هفته آخر، جاه طلبی های هردو تیم را تعیین می کند.”
” به هر حال ، لیگ و قرعه کشی برای همه یکسان است و ما باید با تیم های مختلف بازی کنیم. ”
“حق انتخاب در قرعه کشی وجود ندارد.قرعه کشی به مانند گذشته در هفته های نهایی می تواند برای هر تیمی کلیدی باشد. ”
“من معتقدم مواجه شدن با یوونتوس در هفته آخر، جاه طلبی های هردو تیم را تعیین می کند.”
” به هر حال ، لیگ و قرعه کشی برای همه یکسان است و ما باید با تیم های مختلف بازی کنیم. ”
“حق انتخاب در قرعه کشی وجود ندارد.قرعه کشی به مانند گذشته در هفته های نهایی می تواند برای هر تیمی کلیدی باشد. ”
“قرعه ما می تواند حساس باشد و بازی های نهایی، مسابقات کلیدی است. “