از رد پیشنهاد برای ریکاردی تا شروع مذاکرات با هیگواین

شنیده حاکی از این است که هیگواین مایل به پوشیدن لباس جالوروسی است.
طبق گزارش کوریوه دلو اسپورت، رم منتظر آینده ژکو نیست و حتی از این بابت نگرانی هم ندارد و به همین دلیل فردا مذاکرات با ایجنت هیگواین برگزار خواهد شد.
در همین حال کوریره از رد پیشنهاد بیانکونری برای السیو ریکاردی هافبک 18 ساله تیم پریماورا نوشت.
رم آینده ای درخشان را برای ریکاردی متصور شده است و حاضر به فروش او نیست