تماس فونسکا با هیسای

ایل ماتینو گزارش می دهد که فونسکا شخصا به السید هیسای زنگ زده است تا او را مجاب به قبول پیشنهاد رم بکند.
سرمربی پرتغالی قبلا دیاوارا، ورتو و مانچینی را نیز متقاعد به پوشیدن لباس جالوروسی کرده بود.
مدافع اهل آلبانی به صورت واضح تصمیم به ترک ناپولی گرفته است و از رم و اتلتیکو مادرید به عنوان مقصد های مدافع سابق امپولی نام برده شده است.
همچنین گفتنی است که دیگر تیم اسپانیایی تمایلی به جذب او ندارد. مدافع 25 ساله در فصلی گذشت 2 پاس گل را در 25 بازی به نام خود ثبت کرد.