کمپ تمرینی رم به فروش گذاشته شد

بنظر می رسد که وضعیت رم به قدری وخیم است که مدیران رم حاضر به فروش کمپ تمرینی باشگاه شدند.
طبق گزارشات پالوتا در هفته های اخیر در تلاش بود که تریگوریا را به مبلغ 30 میلیون یورو به گروهی بریتانیایی واگذار کند.
همچنین گفتنی است که این معامله به دلیل عدم توافق طرفین بهم خورد.