کاسانو :بزرگترین مشکل رم از سوی پالوتا است

آنتونیو کاسانو مهاجم سابق جالوروسی مصاحبه ای مفصل با اسکای اسپرت ایتالیا داشت.

او در بخشی از مصاحبه اش گفت :”من عاشق رم هستم ولی بزگترین مشکل آنها از سوی پالوتا و کادر مدیریتی باشگاه است، زیرا آنها خارج از کشور زندگی می کنند و به مسائل باشگاه آشنایی ندارند.”

با اینکه بالدینی مدیر رم نیست ولی در تمام تصمیم گیری های باشگاه سهیم است.او ایده دور کردن توتی و دروسی را توانست عملی کند.”

“آنها باید بدانند که رم متعلق به آنان نیست، بلکه به طرفداران عاشق رم تعلق دارد.”