زادروز 36سالگی ده روسی

4 مرداد 98،به مناسبت 36 سالگی دانیله ده روسی،دورهمی دوستانه ای در تهران ،کافه انس برگزار شد که تعدادی از تصاویر در زیر قرار گرفته ست.