رئال مادرید حریف بعدی رم

کوریره دلو اسپورت گزارش می دهد که فونسکا بعد از سه مسابقه تدارکاتی بدنبال تیم های سطح جهانی است تا بتواند تیم را خود را آزمایش کند.
از همین رو بازی تدارکاتی با رئال مادرید در نظر گرفته شده است که به زودی رسمی خواهد شد، همچنين یک بازی دیگر نیز با شاختار یا تیمی از سری B برنامه های فونسکا قرار دارد.