فلورنزی ماندنی شد؟

بنظر می رسد فلورنزی در رم می ماند و کاپیتان رم خواهد بود.
فونسکا، فلورنزی را برای پست وینگر در نظر گرفته است و از عملکرد او در تمرینات و بازهای دوستانه شگفت‌زده شده است و او از الساندرو خواسته است که همین روند را ادامه بدهد.
همچنین گفتنی است که الساندرو فلورنزی کاپیتان اول این فصل باشگاه، در طول 7 حضور در باشگاه 262 بار برای جالوروسی به میدان رفته است.