شکست پتراچی در پروژه جذب آلدرویرلد؟

بنظر می رسد که مدیران رم می خواهند تا 26 جولای برای جذب آلدرویرلد صبر کنند، روزی که بند فسخ 25 میلیون پوندی مدافع بلژیکی تا آن روز فقط اعتبار دارد. هدف پتراچی برای این کار جذب ارزان تر است مدافع 30 ساله است.
تلگراف گزارش می دهد که مدیران اسپرز بعد از اتمام اعتبار بند فسخ آلدرویرلد، قیمت او را 40 تا 45 میلیون یورو اعلام می کند.
همچنین گفتنی است که علاوه بر رم، منچستر یونایتد نیز خواهان به خدمت گيری آلدرویرلد است.