دفرل در یک قدمی کالیاری

گئوگری دفرل مهاجم فرانسوی جالوروسی که هرگز در پایتخت موفق نبود،یکی از گزینه های فروش ست.او فصل گذشته را به صورت قرضی در سمپدوریا پشت سر گذاشت و عملکرد بدی نیز نداشت.حال کالیاری مدت هاست که به دنبال اوست.به گزارش لگو او در آستانه پیوستن به این تیم قرار دارد و از این انتقال ۱۲ میلیون یورو به رم خواهد رسید.