آلدرویرلد :فقط به اسپرز فکر می کنم

توبی آلدرویرلد مدافع 30 ساله بلژیکی به عنوان یکی از گزینه های پتراچی برای تقویت خط دفاعی جالوروسی شناخته می شود.
توبی آلدرویرلد که اکنون به همراه تاتنهام در تور پیش فصل هست بعد از پیروزی مقابل یوونتوس در مورد آینده اش گفت:”من می خواهم بگویم که فقط روی فصل جدید با تاتنهام تمرکز می کنم.اتفاقات در فوتبال بسیار سریع رخ می دهد اما من می توانم بگویم که من فقط به اسپرز فکر می کنم. من درحال تلاش هستم تا خود را برای فصل جدید آماده کنم. “