مونتلا :تصمیم دروسی قابل درک است

وینچنزو مونتلا سرمربی فیورنتینا به تصمیم دروسی احترام گذاشته است. مونتلا که هم اکنون در تورپیش فصل در آمریکا است گفت :”دنیله احساس می کرد که آمادگی بازی برای تیم ایتالیایی دیگر را ندارد، حتی با وجود اینکه فیورنتینا کاملاً در دسترس و آماده بود.من تصمیم اش را درک می کنم. “