فونسکا؛بازیکنان عالی بودند

پائولو فونسکا بعد از برتری پرگل تیمش در اولین دیدار تدارکاتی پیش فصل مصاحبه ای انجام داده ست که در زیر قرار گرفته ست.

“اولین احساسات؟ بازیکنان خیلی خوب هستن. هدف اصلی این بود که ایده هایی که در این چند روز روی آنها کار کردیم را به زمین منتقل کنیم. هر چند بازی خیلی سطح بالا نبود. من ایده هایی از اهداف جمعی را در تیم دیدم و من راضی هستم از چیزی که دیدم. قطعا خیلی کار هست باید انجام بدهیم. ما دو ترکیب مختلف را انتخاب کردیم تا به همه فرصت بازی کردن بدهیم.بعضی از بازیکنان خارج از پست بازی کردند ولی پاسخ مثبت بود. یک وضعیت از ده روز اول؟ خیلی مثبت.
من باید بگویم که بازیکنان خوب کار کردند و بهترین شان را انجام دادند. همونطور که گفتم چیز هایی برای پیشرفت کردن هست، این یک روش پیچیده برای فوتبال بازی کردنِ.
اما شما متوجه شده اید و از تیم چه کاری می خواهیم انجام دهد.
این هفته بعضی از بازیکنان تیم های ملی برمیگردند و بازیکنان بیشتری میرسند. اما کسانی که تا اینجا کار کرده اند با برنامه های زیادی کار کرده اند. ”
برنامه هایی برای تاکتیک و انگیزه برای تیم؟
قطعا برنامه ی ما این هست که یک تیم کوچک داشته باشیم و آن تیم توپ را از بالا دریافت کند.”