علاقه فونسکا به هیگواین

فشار جانوکا پتراچی برای جذب گونزالو هیگواین همچنان ادامه دارد.مدیر ورزشی رم کنار نمی کشد.به گزارش اسپورت ایتالیا،در ساعات گذشته ارتباطات جدیدی بر قرار شده ست و رمی ها در تلاش هستند تا این بازیکن را برای انتقال به پایتخت متقاعد کنند.او تا سال ۲۰۲۱ با یوونتوس قرارداد دارد.سران تورینی مایلند او را به صورت قرضی واگذار کنند.

گفته می شود فونسکا با هیگواین تماس گرفته ست او را برای آمدن به رم متقاعد کند.این مرد پرتغالی برنامه هایش را توضیح داده و گفت که چقدر برای پروژه اش در رم اهمیت دارد.