زانیولو حاضر به تمدید نیست

بنظر می رسد که زانیولو بعد از یک فصل پایتخت ایتالیا را ترک کند.
در روزهای اخیر،ویرگورلی ایجنت زانیولو مدعی شد که زانیولو در رم می ماند ولی اخبار امروز، خلاف ادعای ایجنت زانیولو است.
کالچومرکاتو گزارش می دهد که پتراچی حاضر نیست دستمزد نجومی به زانیولو پیشنهاد بدهد.
طبق این گزارش پیشنهاد رم برای هافبک 20 ساله، افزایش حقوق 300 هزار یورویی است.
این رقم با رقم درخواستی زانیولو فاصله دارد و باعث ناامیدی او و ایجنتش شده است و تصمیم به ترک باشگاه گرفته است.
سران رم قیمت زانیولو را حدود 50 میلیون یورو اعلام کرده اند.
گفته شده است که تاتنهام و یووه مشتریان جدی زانیولو است و بازیکن نیز منتظر پیشنهاد رسمی است.
در همین حال لا گازتا دلو اسپورت مدعی شده است که تاتنهام از یووه در جذب زانیولو پیشی گرفته است.
در این گزارش آمده است که پیشنهاد تیم لندنی، سران رم را وسوسه کرده است.
اسپرز پیشنهادی به ارزش 25 میلیون یورو به علاوه توبی آلدرویرلد را به رم ارائه کرده است و مورد قبول پتراچی نیز واقع شده است.