پروتی:”می خواهیم جامی بدست بیاریم.”

دیگو پروتی در مصاحبه با رما تی وی اذعان کرد که میخواد فصل گذشته را جبران کند و به تمجدید از فونسکا پرداخت. همچنین وینگر آرژانتینی فکر می کند که امسال انتظار برای قهرمانی به اتمام می رسد.

پروتی به رما تی وی گفت :”بدیهی است که می خواهم، خیلی بهتر از فصل پیش ظاهر شوم.”
“من می خواهم از ابتدای مسابقه به میدان بروم،کاری که فصل گذشته تقریبا نتوانستم انجام بدهم؛بنابراین با اشتیاق و شور و قدرت زیادی برای بازگشت به بهترین نحو ممکن تلاش می کنم.”
فونسکا؟ “فونسکا چه در مصاحبه مطبوعاتی معارفه اش و چه بصورت خصوصی با ما صادقانه حرف زد.”
“واضح است که آنچه به ما گفت در رختکن باقی می ماند ولی او یک انسان صادق است.”
او کسی است که از تیمی قدرتمند و قهرمان آماده است و دارای تجربیاتی است که می تواند به ما کمک کند و جامی به دست بیاریم.”
“من از سبک مربیان پرتغالی بسیار خوشم می آید و امیدوارم هستم که فونسکا چیزی که در اینها سال نداشتیم را به ما بدهد.”
لیگ اروپا؟” ما می خواهیم که در لیگ اروپا قهرمان شویم. باید شروع قدرتمندانه ای در تورنمت داشته باشیم و بدانیم که مربی چه می خواهد.”
” من انتظار دارم که این فصل در بازی بزرگ به میدان بروم و خوب نیز ظاهر شوم. می خواهم بصورت کامل در دسترس تیم خود باشم.”
” سال گذشته، من سختی زیادی را تحمل کردم. وضعیت بسیار بد و غیر قابل تحملی بود.”
“متاسفانه فصل پیش، مصدومیت های زیادی داشتم ولی اکنون خوب هستم”
رم برای مدت طولانی موفق به کسب جام نشده است.”
“ما و طرفداران می خواهیم این فصل قهرمان بشویم.”
خرید و فروش؟ “بسیاری از بازیکنان مهم باقی مانده اند. اما فوتبال همین گونه است.”
” امیدوارم که بازیکنان جدید بتوانند موفق باشند و کار بزرگی انجام بدهند.”