آینده مبهم آله!

الساندرو فلورنزی که بعد از دانیله ده روسی به کاپیتان اول رم تبدیل شده ست،به گفته پتراچی  در لیست فروش قرار گرفته ست.با این حال او خواهان ماندن در رم ست و مسیر توتی و ده روسی را ادامه دهد.به گزارش ایل تمپو،اتلتیکو مادرید،سویا،پاری سنت ژرمن و لیورپول به این بازین متعصب رم علاقه مند هستند.