پیشنهاد رم برای هافبک بوکا

طبق گزارش اسپرت ایتالیا علاوه بر ناپولی، رم نیز علاقه مند به هافبک جوان بوکاجونیورز است.
آگوستین المندرا تابستان گذشته نیز در رادار ناپل بود ولی این اتفاق نیافتاد.
طبق این گزارش رم پیشنهادی 15 میلیون یورویی را برای هافبک آرژانتینی ارائه کرده است.
در همین حال لا گازتا دلو اسپورت این علاقه را تأیید می کند.
طبق این گزارش رم و ناپولی تنها مشتریان المندرا نیستند و سویا و پورتو نیز وضعیت او را دنبال می کند.
همچنین گفتنی است که بوکا قیمت هافبک 19 ساله را 20 میلیون اعلام کرده است.