فونسکا علاقه مند به شیک

پاتریک شیک گران قیمت ترین خرید رم، بعد از دو فصل نتوانسته است انتظارات را بر آورده کند و احتمال می رفت که باشگاه را ترک کند.
حال امروز گاتزتا دلو اسپورت گزارش می دهد که فونسکا به سبک بازی شیک علاقه مند است و می خواهد او را احیای کند.
پس انتظار می رود رم در صورت عدم دریافت پیشنهادی قابل تامل، مهاجم اهل چک را نگه می دارد.