توافق رم و کالیاری بر سر دفرل

طبق گزارش اسکای اسپرت، دو باشگاه رم و کالیاری برای انتقال دفرل به توافق رسیده اند.
باشگاه اهل ساردینیا به توافقی 12 میلیون یورویی با رم رسیده است و اکنون فقط توافق با بازیکن باقی مانده است.
همچنین گفتنی است که دفرل فصلی که گذشت را بصورت قرضی در سمپدوریا گذارند.مهاجم 28 ساله در 36 بازی 11 گل به ثمر رساند.