رم، با بت وی قطع همکاری کرد؟

امروز تمرینات پیش فصل رم شروع شد و نکته ای جالب در لباس های تمرینی رم دیده شد.

ایل تمپو گزارش می دهد که رم دیگر با
با بت وی (Betway)، یکی از معتبرترین بنگاه های شرط بندی، همکاری نمی کند.
قرارداد رم و بت وی یک قرارداد سه ساله بود که بعد از یکساله، رم با این برند بین المللی قطع همکاری کرد.
همچنین گفتی است که رم با این اقدام پنج میلیون یورو را از دست می دهد.
لازم به ذکر است که این همکاری روی پیراهن تمرینی باشگاه نقش بسته بود و این برند جایگاه ویژه ای در تبلیغات اطراف زمین در بازی های خانگی داشت.

در عکس زیر می توانید این تفاوت را مشاهده کنید.