ایجنت سری مذاکره با رم را تأیید کرد

ایجنت جان میشل سری نبست به شایعات اخیر در مورد موکلش واکنش نشان داد که است. او به تله رادیو استریو گفت :”من چند هفته پیش با سران رم صحبت کردم، باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد. سری از بازی در رم و ایتالیا خشنود می شود و رم باشگاه بزرگی است.”
گفتی است که بازیکن اهل نیجریه، فصل پیش با مبلغ 30 میلیون راهی فولهام شد ولی نتوانست با فوتبال انگلیس منطبق بشود و خواهان ترک انگلیس است.
لازم به ذکر است که فونسکا با بازیکن 27 ساله در تیم پاسوس ده فریرا به مدت یک فصل همکاری داشتند.