گزینه های جایگزینی الشرا

الشعراوی به احتمال زیاد به چین می رود و سران رم بدنبال جانشینی مناسب برای او هستند.
توتومرکاتووب گزارش می دهد که یاسین براهیمی وینگر پورتو، به یاد دارد که چند سال پیش رم برای خرید او اقدام کرد و اکنون تمایل دارد به پایتخت ایتالیا بیاید.
طبق این گزارش، بازیکن 29 ساله بعد از اینکه قراردادش با پورتو به اتمام رسید، بدنبال تیم جدیدی است.
رم به جذب وینگر الجزایری علاقه دارد، زیرا او بازیکن آزاد است ولی باید حقوق و دستمزد خود را نیز کاهش دهد.
در همین حال لا گازتا دلو اسپورت گزارش می دهد که فونسکا تایسون را برای جایگزینی الشرا، مد نظر دارد.
گفتی تایسون برزیلی سابقه همکاری با فونسکا را دارد.