هیگواین به پیشنهاد رم فکر می کند

کوریره دلو اسپورت گزارش می دهد که هیگواین درحال بررسی پيشنهاد رم است.
هیگواین بعد از آنکه نه در میلان و نه در چلسی توانست انتظارات را بر آورده کند، بار دیگر یووه را ترک می کند.
آرژانتينی بدنبال جایی است که اعتماد به نفس از دست داده خود را بیابد و در حال فکر کردن به پیشنهاد جالوروسی است.
سران رم پیشنهادی به ارزش 9 میلیون یورویی برای قرارداد قرضی و بند خریدی 27 میلیون یورویی در صورت توافق طرفین را ارسال کرده اند.
همچنین گفتنی است که بیانکونری حاضر است نیمی از دستمزد 9 میلیون یورویی مهاجم آرژانتینی بپردازد.