علاقه رم به سالیبا

به گزارزش پرتال فرانسوی یاهو ، رمی ها در حال ورود به رقابت برای خرید ویلیام سالیبا مدافع 18 ساله فرانسوی سن انتین هستند.بازیکنی که مورد توجه بسیاری از تیم های اروپایی قرار دارد.آرسنال یکی از تیم هایی ست که به طور جدی خواهان اوست. و به تازگی دومین پیشنهاد خود را نیز ارائه کردند.با این حال رمی ها می توانند با ارائه پیشنهادی وسوسه کننده نظر سران سن انتین را جلب نمایدند. این بازیکن محصول آکادمی سن انتین نیز هست و و از سال 2018 16 بار در لیگ برای این تیم به میدان رفت.