پتراچی آماده ارائه پیشنهاد برای هیگواین

پتراچی در کنفرانس مطبوعاتی اذعان کرد که رم می تواند جایی باشد که هیگواین اعتماد به نفس از دست داده خود را بیابد و تبدیل باتیستوتا جدیدی برای رم شود.

کوریره دلو اسپورت گزارش می دهد که رم آماده است تا اولین پیشنهاد خود را برای جذب هیگواین ارائه کند.

پتراچی پیشنهاد 9 میلیون یورویی برای قرارداد قرضی و بند خریدی 27 میلیون یورویی در پایان فصل را آماده کرده است.

همچنین گفتنی است که بیانکونری حاضر است نیمی از دستمزد 9 میلیون یورویی مهاجم آرژانتینی بپردازد.