مانچینی به زودی جایگزین مانولاس می شود

لا گازتا دلو اسپورت گزارش می دهد که به زودی مانچینی جایگزین مانولاس می شود.
طبق این گزارش باشگاه برگامویی پیشنهاد 24 میلیون یورویی رم به علاوه مبلغ شرطی 3میلیون یورویی را قبول کرده است.
همچنین گفتی است که مانچینی با قراردادی پنج ساله و دستمزد 2 میلیون یورویی موافقت کرده است.
در همین حال جانلوکا دی مارتزیو گزارش می دهد که، آتلانتا برای مدافع جوان خود 25 میلیون طلب کرده است.