الشرا راهی چین می شود

استفان الشعراوی بعد از اینکه در ابتدا اذعان کرد که تمایلی به حضور در تیم شانگهای شنهوای چین ندارد، بعد از مدتی نظرش تغییر داده است.
اسکای اسپرت گزارش می دهد که مسیر انتقال الشرا به چین هموار شده است و فرعون کوچک دیگر مشکلی برای این انتقال ندارد.
چینی های پیشنهادی 3 ساله و دستمزدی 16 میلیون یورویی را به بهترین گلزن رم پیشنهاد کرده است. باشگاه شانگهای شنهوای چین می تواند با 20 میلیون یورو الشرا را به چین ببرند.
گفتی است که الشرا در فصلی که گذشت در 28 بازی برای جالوروسی به میدان رفت و موفق به ثبت 11 گل و 3 پاس گل بشود.