استروتمن خواهان بازگشت

به گزارش لا رپوبلیکا کوین استروتمن بازیکن هلندی سابق آ.اس رم که در حال در مارسی فرانسه توپ می زند،خواهان بازگشت به پایتخت ایتالیاست.این یک ایده ست که می تواند پبچیده باشد‌ با این حال کوین در صورت بخواهد به رم بازگردد باید دستمزد خود را کاهش دهد.