فردا جلسه میان رم و فیورنتینا برای ورتو

امروز جلسه ای میان سران میلان و فیورنتینا برگزار شد و اسکای اسپرت گزارش می دهد که پتراچی فردا با سران ویولا جلسه برای جردن ورتو برگزار خواهند کرد. جالوروسی سعی می کند که سران تیم اهل فلورانس را راضی کنند تا هافبک فرانسوی خود را راهی پایتخت ایتالیا کنند.
جلسه فردا می تواند بسیار تعیین کنده باشد، با توجه به اینکه جالوروسی نزدیک به رسیدن با توافق شخصی با هافبک فرانسوی است.
همچنین گفتی است که رم مایل است برای هر فصل دستمزد سالیانه 3 میلیون یورو را به ورتو پیشنهاد دهد.