رم بعد را بارلا، به ورتو فکر می کند

بارلا همچنان نظر خود را در مورد آینده تغییر نداده است حتی بعد از اینکه مالک آنها از توافق با رم گفت. طبق گزارش دی مارتزیو، هافبک جوان کالیاری همچنان نراتزوری را می خواهد و حاضر نیست به پایتخت ایتالیا بیاید.

از همین رو رم برای جذب ورتو بار دیگر تلاش می کند. رم برای ورتو پیشنهادش را بالا برده است و حاضر است 3 میلیون یورو به هافبک فرانسوی دستمزد بدهد.