رم، منتظر پاسخ هیگواین، ژکو می ماند!

دی مارتزیو گزارش داده است که رم با بیانکونری برای جذب هیگواین تماس گرفته است و با جواب مثبت باشگاه تورینی همراه بوده است. با این حال باید هیگواین تصمیم گیری نهایی را بکند.

گفته شده است که هیگواین برای هر فصل دستمزد سالیانه 12 میلیون یورو می خواهد ولی پتراچی حاضر نیست بیش 4.5 میلیون یورو به بازیکن آرژانتینی دستمزد بدهد.

در همین حال مذاکرات برای انتقال ژکو بسیار کند شده است و رفته، رفته سخت تر می شود.

نراتزوری حاضر نیست بیش از 10 میلیون یورو برای مهاجم اهل بوسنی جالوروسی رم پرداخت کند ولی رم حاضر نیست ژکو را کمتر از 20 میلیون یورو به تیمی واگذار کند.

لازم به ذکر است که جالوروسی با مثبت شدن تراز مالی خود، دیگر عجله برای فروش مهاجم 33 ساله ندارد.