گرکو و بوکری به تورینو پیوستند

سایت رسمی سری آ ایتالیا،در بخشی نقل و انتقالات جاری سری آ را قرار می دهد.با توجه به این منبع،فردی گرکو و و فلاویو بوکری بازیکنان تیم پریماورا آ.اس رم به تیم تورینو پیوستند.البته پیش بینی پیوستن چند بازیکن رم به تورینو می شد.چرا که سران تورینو برای آزادی جانلوکا پتراچی مبلغی می خواستند.