عدم توافق بر سر مانچینی

به گزارش توتومرکاتو وب،رم برای خرید جانلوکا مانچینی به آتالانتا فشار می آورد.پائولو فونسکا برای تقویت خط دفاع خود خواهان اوست.با این حال سران رم و آتالانتا هنوز بر سر رقم انتقال به توافق نرسیدند.سران رم‌ پیشنهادی ۲۵ میلیون یورویی ارائه کرده اند اما آنها ۳۰ میلیون می خواهند.