تمدید با پلگرینی به زودی

آینده لورنزو پلگرینی در رم رقم خواهد خورد و تهدید اینتر کاری نمی تواند بکند.

طبق گزارش لا گازتا دلو اسپورت رم و پلگرینی هر دو خواهان تمدید هستند. جالوروسی حاضر است دستمزد، پلگرینی را به 3 میلیون یورو در سال افرایش بدهد و بند فسخ 30 میلیون یورویی بند فسخ را حذف کنند. بنظر می رسد که لورنزو این پیشنهاد را به زودی قبول خواهد کرد.

گفتی است که پلگرینی در فصلی که گذشت در 25 بازی 2 گل و سه پاس گل به ثمر رساند.