بارلا سومین خرید رم!؟

به گزارش روبرتو مایدا روزنامه نگار کوریره دلو اسپرت،رمی ها پیشنهاد مهم برای خرید بارلا ستاره کالیاری ارائه می کند.گفته می شود سران رم آماده اند دستمزدی به ارزش۳ میلیون یورو همراه با با پاداش ارائه دهند.گفته می شود پیشنهاد جالوروسی ۵۰۰هزار یورو بیشتر از اینتر ست‌.

پرزیدنت کالیاری نیز توافق با سران رم را تایید کرده و اظهار داشته تا دو روز دیگر این انتقال نهایی خواهد شد.