ایجنت هیگواین؛او فقط برای یووه بازی می کند

هیگواین مهاجم آرژانتینی یوونتوس یکی از گزینه های رم در هفته های جاری بوده ست.با این حال  ایجنت و برادر هیگواین به علاقه رم برای جذب برادرش، واکنش نشان داده است. او در اکانت توئیتر خود اینگونه نوشت :”در ایتالیا گونزالو تنها برای یووه بازی می کند. دو سال از قرارداد ما با یوونتوس باقی مانده است که مورد احترام آنهاست.”

گفته می شود تنها در صورت رفتن زانیولو به یووه،هیگواین نیز می تواند راهی رم شود.