رم برای ژکو، کوتاه نمی آید

معاوضه پلگرینی و اسپیناتزولا باعث شد که مشکل مالی رم حل شود و دیگر نیازی به فروش ژکو نباشد. طبق گزاش گاتزتا دلو اسپورت، بعد از فروش پلگرینی رم حاضر نیست به اینتر تخفيف بدهد و فقط حاضر است ژکو را در ازای 20 میلیون یورو به نراتزوری واگذار کند.
گفتی است که رم حاضر بود برای مثبت کردن تراز مالی خود، حاضر بود ادین ژکو را با مبلغ 10 میلیون یورو بفروشد.