جرسون می خواهد رم بماند

جرسون هافبک برزیلی رم حاضر به ترک پایتخت ایتالیا نیست. طبق گزارشات جرسون بعد از اینکه پیشنهاد جنوا را رد کرد، امروز نیز پیشنهاد دینامو مسکو را رد کرد. جرسون برای حضور در روسیه مردد است و دستمزد کم تیم اهل مسکو باعث شد، که جرسون این پیشنهاد را رد کند.

گفتی است که جرسون فصلی که گذشت را در فلورانس سپری کرد ولی نتوانست انتظارات را بر آورده کند.