رم حاضر به فروش فلورنزی نیست

کوریره دلو اسپوت گزارش می دهد که رم می تواند فروش های بیشتری نیز داشته باشد. طبق این گزارش پتراچی با ایجنت فلورنزی ملاقات کرد و به اطلاع او رساند که جالوروسی حاضر به فروش کاپیتان فصل آینده نیست.
گفتی است که قیمت فلورنزی 30 میلیون یورو گزارش شده است. در فصلی که گذشت،فلورنزی 3 گل و 2 پاس گل در 29 بازی برای خود به ثبت رساند.