جرسون در رم می ماند

جانلوکا دی مارتزیو گزارش می دهد که جرسون به جنوا نخواهد رفت. طبق این گزارش جرسون هافبک برزیلی که در حال پیوستن به جنوا بود، پایتخت ایتالیا را ترک نمی کند. رم خواهان ماندن جرسون نیست و بدنبال مشتری برای او می گردد.
گفتی است که جنوا می خواست دستمزدی به ارزش یک و نیم میلیون یورو به هافبک برزیلی بدهد و مبلغ ده میلیون یورو به رم بپردازد.