امروز تست های پزشکی اسپیناتزولا برگزار می شود

لئاندرو  اسپیناتزولا آماده است که به رم بپیوندد. معاوضه پلگرینی و اسپیناتزولا زودتر از آنچه که حدس زده می شد به وقع پیوست. طبق گزارشات بیانکونری برای مدافع چپ 26 ساله مبلغ 25 میلیون یورو طلب کرده است و در عوض جالوروسی در ازای مبلغ ها  15 میلیون لوکا پلگرینی را می فروشد بگفتی است که رم با انجام این معامله رم دیگر مشکلی برای تراز مالی ندارد و پول اسپیناتزولا بعد از سی ژوئن پرداخت می کند.
طبق گزارش دی مارتزیو شنبه صبح ساعت 10 به وقت محلی تست های پزشکی اسپیناتزولا انجام می شود.