پیشنهاد رم، کالیاری وسوسه می کند

آنتونیو کونته سرمربی اینتر بدنبال نیکولو بارلا است و نراتزوری اقداماتی را نیز برای جذب هافبک آینده آتزوری انجام داده است ولی اینتر تنها تیم مورد علاقه به بارلا نیست و جالوروسی نیز وضعیت او را دنبال می کند.

رم برای جذب بارلا مصمم تر است و حتی پیشنهاد بهتری نیز برای جذب او به باشگاه اهل ساردینیا فرستاده است. پتراچی حاضر است برای او 35 میلیون یورو به علاوه دفرل یا جرسون را واگذار کند.

گفتی است که میل قلبی بارلا بازی برای اینتر و زیر نظر کونته است ولی پیشنهاد جالوروسی کالیاری را وسوسه کرده است.