توقف مذاکرات رم-اینتر برای ژکو

به گزارش کالچو مرکاتو،رم و اینتر در حال توافق برای انتقال ادین ژکو بودند.انتقالی که با مبلغی پول نقد و بادواردو ورگانی یکی از جوانان نراتزوری در حال نهایی شدند بود اما ظاهرا سران رم این گزینه را رد کردند.فدریکو پاسترولو ایجنت ورگانی در توئیتر خود اظهار داشت که عملیات متوقف شده ست.به گزارش خبرگزاری ها،جالوروسی به سباستینو اسپوزیتو و دانیلو د آمبروسیو علاقه مند ست.