توتی سفیر جام جهانی می شود

فرانچسکو توتی فردی محبوب در قطر مسحوب می شود و از این روقطری سفیر جام جهانی 2022 را به توتی پیشنهاد دادند.

توتی چند روز پیش، در کنفرانس جنجالی بعد از سه دهه از رم جدا شد و اکنون به همراه خانواده در تعطیلات است و تصمیم خود را بعد از بازگشت به رم می گیرد.

گفتی است که توتی پیشنهادی مدیریتی از سوی سمپدوریا و همچنین پیشنهادی از لیدز یونایتد برای بازی دارد.