اصرار جنوا برای جرسون

جانلوکا دی مارتزیو گزارش می دهد که جنوا برای جذب جرسون مصمم است و با مذاکرات را با رم شروع کرده است. جنوا می خواهد دستمزدی به ارزش یک و نیم میلیون به هافبک برزیلی بدهد و مبلغ ده میلیون یورو به رم بپردازد.

گفتی است که جرسون فصلی که گذشت را در فلورانس سپری کرد ولی نتوانست انتظارات سران فیورنتینا را بر آورده کند.