پاسخ رد رم به یووه برای زانیولو

بالاخره بیانکونری پیشنهاد رسمی را برای جذب نیکو زانیولو ارسال کرده است. به گزارش گاتزتا دلو اسپورت رم پیشنهادی 35 میلیون یورویی را دریافت کرده است، ولی رم این پیشنهاد بسیار کم می داند.
فابیو پاراتیچی برای خرید زانیولو منصرف نشده است و همچنان او را زیر نظر دارد. زانیولو در ماه آینده 20 ساله می شود، در این فصل 36 بار برای جالوروسی به میدان رفت.
باید تا 30 ژوئن صبر کرد تا دید که جالوروسی چگونه می‌تواند ترار مالی خود را مثبت کند.
تنها فروش رم در این فصل پونسه با مبلغ 8 میلیون یورو بوده است و رم تنها پنج روز فرصت دارد که 45 میلیون به درآمدش بیافزاید.