اولین تماس چینی ها برای الشعراوی

چینی ها بصورت جدی به الشعراوی علاقه دارد و اسکای اسپرت از این رو گزارش داده است که باشگاه شانگهای شنهوای چین اولین تماس را برای جذب برترین گلزن رم برقرار کرده است.
پتراچی مدیر ورزشی جدید جالوروسی برای فرعون کوچک 20 میلیون یورو طلب کرده است ولی چینی پیشنهادی 16 میلیون یورویی را برای جذب الشعراوی فرستاده اند.
چینی ها دستمزدی به ارزش 15 میلیون یورو را برای الشعراوی در نظر گرفته است. الشرا در این فصل سری آ در 28 بازی 11 گل و 3 پاس گل به نام خود ثبت کرده است.