فونسکا به رم آمد

ماجراجویی پائولو فونسکا به عنوان سرمربی جدید جالوروسی به صورت رسمی آغاز شد. سرمربی پرتغالی امروز ساعت 7:10 به وقت محلی وارد فرودگاه فیومیچینو با پرواز AZ593 از کیف به رم شد.

او در اولین اظهارات خود بیان کرد :”خیلی خوشحالم که سرمربی رم هستم.”

فونسکا پس ار توقفی کوتاه در هتل و بازدید از دفتر باشگاه به تریگوریا می رود تا با فضای باشگاه آشنا ‌شود. او در این بازدید منتظر بازیکنان و کادر پزشکی و سایر کارکنان است.

در ساعت 9 به وقت محلی وارد دفتر اصلی باشگاه شد و بعد از توقفی 50 دقیقه ای و گفتگو ای کوتاه با فینگا دفتر باشگاه را ترک کرد.

در ساعت 10:20 به وقت فونسکا به تریگوریا رسید. کالچومرکاتو گزارش می دهد که فونسکا تنها نیست و سه تن از همکارانش به نام های نونو کامپوس، تیگو لئال و نونو رومانو او را همراهی می کنند و قرار است که در رم هم با همکاری کنند

مراسم معارفه فونسکا روز چهارشنبه برگزار مى شود